نشانه های دفینه یابی

نماد شتر در گنجیابی و دفینه یابی

تفسیر نماد شتر در گنجیابی و دفینه یابی نماد شتر در گنجیابی آناتولی تاریخ عمیقی دارد که قلب خود را به روی تمدن های مختلف باز کرده است علاوه بر این تاریخ بسیاری از تمدن ها، دولت ها و امپراتوری ها آن را پذیرفته اند در زمان های قدیم حفاظت از سنگ های…

نماد جوغن در گنج یابی

جوغن چیست؟ نماد جوغن در گنج یابی :کلمه جوقان از دیرباز جزو اصطلاحات رایج در میان کرد ها و لرها بوده است. در زبان آریایی جوغن به معنای کاسه و هاون است دارای شکل های مختلفی از قبیل مربه، مستطیل، دایره و…است. از مرسوم ترین روش ها و شکل…